Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód przede wszystkim dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o sylwetkę swoją i innych, myślących o zdrowym odżywianiu oraz cechujących się przedsiębiorczością.

 

W trakcie nauki kandydaci na techników żywienia i usług gastronomicznych zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • przestrzegania procedur zapewniających jakość usług i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • planowania jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i oceniania sposobu żywienia,
 • stosowania zasad racjonalnej gospodarki żywnością,
  oceniania żywności na etapie magazynowania, procesu technologicznegoni ekspedycji,
 • dobierania i użytkowania maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w zakładach gastronomicznych,
 • planowania i monitorowania procesów produkcji potraw i napojów,
 • przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych,
 • przygotowywania, porcjowania i dekorowania potraw i napojów zgodnie z recepturą,
 • przygotowywania ofert i prowadzenia promocji oraz sprzedaży usług gastronomicznych,
 • wykonywania czynności związanych z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych,
 • stosowania specjalistycznych programów komputerowych do wykonywania zadań.

 

Ponadto w zakresie wykonywania zadań zawodowych zapoznają się z zagadnieniami:

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • stosowania przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwania się językiem obcym,
 • korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizowania pracy małego zespołu.

 

Zawód daje bardzo dużo perspektyw zatrudnienia: w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, agroturystyki, hotelarskich, itp.

Data dodania: 2023-01-27 09:27:34
Ilość wyświetleń: 474

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej