Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej: https://www.zamek.edu.pl/

 • Data publikacji głównej strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji głównej strony internetowej:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Główna strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • Materiały multimedialne nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.)
 • Niektóre linki prowadzące do plików nie zawierają informacji o formacie

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Dworczak, adres e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895192627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
   • Adres: Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
   • E-mail: zs.olsztynek [MAŁPA] zamek.edu.pl
   • Telefon: 895192627

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6: obejmuje budynek gmachu głównego, budynek B (na prawo od bramy wjazdowej), budynek C (na lewo od bramy wjazdowej), oraz salę gimnastyczną oddaloną o około 150m. Wszystkie budynki z wyjątkiem sali gimnastycznej wyposażone są w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, ul. Klikowicza 4: Do budynku prowadzą schody. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

W budynkach Zespołu Szkół nie ma wind, brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

   • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
   • Strona zawiera przyciski do zmiany rozmiaru tekstu, oraz posiada wersję dla osób słabowidzących

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja niedostępna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja dostepna

Data dodania: 2022-03-03 20:12:20
Data edycji: 2024-02-29 12:42:22
Ilość wyświetleń: 1192

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej