Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej: https://www.zamek.edu.pl/

 • Data publikacji głównej strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji głównej strony internetowej:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Główna strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • Materiały multimedialne nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.)
 • Niektóre linki prowadzące do plików nie zawierają informacji o formacie

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Dworczak, adres e-mail: zs.olsztynek@zamek.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 895192627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
   • Adres: Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
   • E-mail: zs.olsztynek [MAŁPA] zamek.edu.pl
   • Telefon: 895192627

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6: obejmuje budynek gmachu głównego, budynek B (na prawo od bramy wjazdowej), budynek C (na lewo od bramy wjazdowej), oraz salę gimnastyczną oddaloną o około 150m. Wszystkie budynki z wyjątkiem sali gimnastycznej wyposażone są w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, ul. Klikowicza 4: Do budynku prowadzą schody. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

W budynkach Zespołu Szkół nie ma wind, brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

   • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
   • Strona zawiera przyciski do zmiany rozmiaru tekstu, oraz posiada wersję dla osób słabowidzących

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja niedostępna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wersja dostepna

Data dodania: 2022-03-03 20:12:20
Data edycji: 2024-02-29 12:42:22
Ilość wyświetleń: 1037

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej