Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) konieczne jest posiadanie konta na platformie www.epuap.gov.pl.

Adres skrytki Zespłu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku to: /zsolsztynek/Skrytka_ESP

W celu podpisania składanego pisma lub formularza wymagany jest podpis elektroniczny. W przypadku braku posiadania płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, wymagany jest bezpłatny profil zaufany ePUAP. Profil zaufany umożliwia jedynie podpisanie formularza. W przypadku pisma składanego jako załącznik, musi on być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (plik pisma + plik.xades).

Profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Profil zaufany spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie, komercyjnych podpisów elektronicznych. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej od czerwca 2011 r. można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu (np. wnoszeniem pism, wniosków i zapytać do urzedów). Profil zaufany to usługa dostępna bezpłatnie dla wszystkich obywateli, którzy założą konto na www.epuap.gov.pl. Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

Zakładanie profilu zaufanego
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu i udanie się do Urzędu Miejskiego w Olsztynku pok. nr 2, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek. Następnie okazujemy przed urzędnikiem swój dowód osobisty, który porównuje go z danymi wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, uzyskują Państwo profil zaufany.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Akceptowalne formaty załączników:

  • .doc, .docx, .rtf, .ppt, pptx - dokumenty Microsoft Word,
  • .xls, .xlsx - dokumenty Microsoft Excel,
  • .txt - dokument tekstowy,
  • .ods, .odt, .odp - dokumenty LibreOffice/OpenOffice,
  • .gif, .tif, .jpg, .bmp, .png - pliki graficzne,
  • .pdf - dokumenty Adobe Acrobat Reader,
  • .zip, .rar - pliki skompresowane,

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.

Wykaz usług udostępnionych przez Ośrodek za pośrednictwem ePUAP:

  • Pismo ogólne do urzędu

Uwaga!
W celu otwarcia formularza dla wyżej wymienionych usług należy skorzystać z Alfabetycznej listy spraw zamieszczonej na ePUAP, wybrać odpowiednią usługę z listy, a następnie z listy urzędów lub instytucji udostępniających tę usługę wybrać Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Data dodania: 2022-03-25 14:12:22
Data edycji: 2022-03-25 14:20:37
Ilość wyświetleń: 864

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej