Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Technik technologii żywności

Technik technologii żywności to zawód przyszłości. Zdrowe odżywianie jest modne, a coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dlatego na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia.

 

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego. Technik wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych.

 

Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywności jest zdobycie umiejętności w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Technik wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności.

 

Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych (dostawcy dodatków do żywności, środków do mycia i dezynfekcji, itp), w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością. Praca w zawodzie technika technologii żywności to praca zespołowa, charakteryzująca się dużą różnorodnością i urozmaiceniem, pozbawiona monotonii i rutyny, dająca ogromne możliwości awansu, dobrych zarobków i rozwijania kariery zawodowej.

 

Posiadacz dyplomu technik technologii żywności potrafi:

 • dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych,
 • wykonywać czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych,
 • użytkować maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
  użytkować środki transportu wewnętrznego,
 • planować procesy produkcji wyrobów spożywczych,
 • przeprowadzać ocenę organoleptyczną i analizę sensoryczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych,
 • określać warunki magazynowania wyrobów gotowych,
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych,
 • dobierać metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych,
 • dobierać do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych,
 • posługiwać się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności,
 • stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.
Data dodania: 2023-01-27 09:29:31
Ilość wyświetleń: 194

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook