Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Technik technologii żywności

Technik technologii żywności to zawód przyszłości. Zdrowe odżywianie jest modne, a coraz więcej osób chce mieć ładną sylwetkę i cieszyć się dobrym zdrowiem. Dlatego na rynku jest coraz więcej pracy dla specjalistów od żywienia.

 

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego. Technik wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych.

 

Dodatkowym atutem dla zawodu technik technologii żywności jest zdobycie umiejętności w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Technik wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności.

 

Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych (dostawcy dodatków do żywności, środków do mycia i dezynfekcji, itp), w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością. Praca w zawodzie technika technologii żywności to praca zespołowa, charakteryzująca się dużą różnorodnością i urozmaiceniem, pozbawiona monotonii i rutyny, dająca ogromne możliwości awansu, dobrych zarobków i rozwijania kariery zawodowej.

 

Posiadacz dyplomu technik technologii żywności potrafi:

 • dobierać surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych,
 • wykonywać czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych,
 • użytkować maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
  użytkować środki transportu wewnętrznego,
 • planować procesy produkcji wyrobów spożywczych,
 • przeprowadzać ocenę organoleptyczną i analizę sensoryczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz wyrobów gotowych,
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych,
 • określać warunki magazynowania wyrobów gotowych,
 • posługiwać się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych,
 • dobierać metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych,
 • dobierać do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych,
 • posługiwać się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności,
 • stosować przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.
Data dodania: 2023-01-27 09:29:31
Ilość wyświetleń: 597

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej