Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Technik hotelarstwa

W trakcie cyklu nauczania technik hotelarstwa zdobywa wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólno-ekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

 

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
  • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
    organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
  • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
  • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
  • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
  • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
  • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

 

Typowymi miejscami pracy absolwenta technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych
i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 

Po ukończeniu technikum absolwent technik hotelarstwa ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej.

Data dodania: 2023-01-27 09:25:36
Ilość wyświetleń: 712

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej