Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Sylwetka absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku:

 • jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna i szanuje historię i kulturę narodową, kultywuje tradycje rodzinne i patriotyczne,
 • jest przygotowany do odbioru dóbr kultury, dbale posługuje się językiem polskim,
 • skutecznie porozumiewa się językiem obcym,
 • jest dobrze przygotowany do podejmowania ważnych decyzji dotyczących dalszej drogi kształcenia, umiejętnie posługuje się zdobyta wiedzą,
 • posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy i kreatywny, podejmuje inicjatywy
  do pracy zespołowej,
 • wyraża życzliwość, uczciwość, wiarygodność, szacunek i jest tolerancyjny wobec innych, odważnie reaguje na zło, odpowiedzialnie korzysta z zasobów środowiska naturalnego,
 • cechuje się wysoka kulturą osobistą, jest wrażliwy, tolerancyjny i bezinteresowny, chętny
  do niesienia pomocy,
 • potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego wykształceniem i wychowaniem.
 • cechuje się niezwykłą odpowiedzialnością za siebie i innych, potrafi współpracować w grupie, drużynie, jest zdyscyplinowany,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • jest zdolny do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, nietypowych,
 • jest odporny na stres.
Data dodania: 2022-03-01 12:18:35
Data edycji: 2022-03-01 12:22:42
Ilość wyświetleń: 1002

Kalendarz

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej