Szkoła wierna dziedzictwu

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz budowanie tożsamości narodowej i regionalnej. Pomoże to przygotować młodzież do życia w społeczeństwie i kulturze, wpłynie na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem Warmii i Mazur.

Poprzez realizowane w ramach projektu działania będziemy dążyć do rozwijania u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Będziemy również upowszechniać wiedzę na temat polskiej historii i kultury, walorów przyrodniczych, krajobrazowych naszego kraju. Szczególną uwagę zwrócimy na dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

Dokładne informacje o regulaminie przyznania szkole Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Jesteś tutaj: Home Projekty Szkoła wierna dziedzictwu Informacje o projekcie

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj politykę plików cookies..

Akceptujesz cookies na tej stronie?

EU Cookie Directive Module Information