Informacje o Projekcie

„Przebudowa Obiektu Oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku – etap II”

 

przebudowa_obiektu

Wartość projektu: 4 486 642,99 zł

Wydatki kwalifikowalne projektu: 3 965 973,30 zł

Środki europejskie (EFRR): 3 371 077,29 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych)

Wkład własny Beneficjenta: 594 896,01 zł (co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:

  1. rozpoczęcie realizacji: 22.12.2009 r.
  2. rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 11.04.2010 r.
  3. zakończenie rzeczowe realizacji: 23.12.2012 r.
  4. zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2012 r.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w okresie 2010-2012 w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Powiat Olsztyński, który jest odpowiedzialny za prace budowlane/modernizacyjne i wyposażenie oraz Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku operatora placówki.

W rezultacie realizacji projektu znacznej poprawie ulegnie jakość infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Olsztynku. Wsparcie otrzymają przede wszystkim takie kierunki kształcenia jak: kucharz małej gastronomii, technik: hotelarstwa, organizacji usług gastronomicznych. Dzięki modernizacji przedmiotowej powierzchni, placówka oświatowa zostanie wyposażona w znakomicie dostosowane powierzchnie edukacyjne takie jak:

Pracownie wyposażone zostaną w wysokiej jakości sprzęt, dzięki czemu użytkownicy infrastruktury będą mogli korzystać z pomocy naukowych o najwyższym standardzie technologicznym. Zaplanowano zakup m. in. tablic multimedialnych, laptopa oraz komputera stacjonarnego, drukarki, telewizora (grupa 8 KŚT), rzutników i projektora multimedialnego (grupa 6 KŚT).

Zespół Szkół posiadać będzie także niezbędne zaplecze magazynowe, szatnie i sanitariaty. Wszystkie te elementy zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych.

Budynek szkolny zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w postaci pochylni na zewnątrz obiektu, montażu tzw. schodołazu umożliwiającego dotarcie do wyższych kondygnacji budynku, toalety dla osób niepełnosprawnych itp. Wszystkie instalacje (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, cieplna, instalacje teletechniczne) zostaną wykonane zgodnie z najnowszymi trendami oraz wymogami stosownych regulacji prawnych. Spowoduje to wysoką funkcjonalność i trwałość technologiczną instalacji i polepszy właściwości użytkowania zmodernizowanych pomieszczeń.

Projekt zapewniać będzie także poprawę bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Olsztynku. Zainstalowany zostanie system monitoringu wizyjnego zarówno wewnątrz utworzonych pracowni jak i na zewnątrz budynku. W ramach projektu zaplanowano również system ochrony przeciwpożarowej zlokalizowany głównie w salach dydaktycznych związanych z gastronomią w postaci m. in. czujników dymu.

Posiadanie nowoczesnych pracowni przyczyni się do polepszenia jakości przeprowadzanych zajęć edukacyjnych oraz stworzenia możliwości przeprowadzania znaczących inicjatyw społecznych w postaci kursów podnoszących kwalifikacje użytkowników.

Planowane jest przeprowadzenie bezpłatnych kursów z następującej tematyki:

Nie wyklucza się w przyszłości organizacji dodatkowych kursów o zbliżonej tematyce z wykorzystaniem elementów projektu. Zajęcia doszkalające skierowane będą przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w tym: młodych matek, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku 50 lat i więcej. Dzięki nabyciu nowych umiejętności będą oni mogli znaleźć nowe miejsca na rynku pracy bądź też podnieść swoje kwalifikacje.

Reasumując, stworzona dodatkowa przestrzeń edukacyjna przyczynie się do powstania dodatkowych korzyści w zakresie oferty edukacyjnej, w tym poprawy jakości kształcenia, także kształcenia ustawicznego oraz infrastruktury edukacyjnej, możliwości nauki i zdobywania umiejętności na sprzęcie o wysokich standardach technologicznych.

Nowo powstała, nowoczesna baza dydaktyczna, zrealizowana w ramach projektu podniesie poziom kształcenia zawodowego:

Stworzenie nowoczesnych sal do praktycznej nauki zawodu wpłynie na znaczną poprawę kwalifikacji zawodowych uczniów, uczestników dodatkowych bezpłatnych kursów czy warsztatów. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia zgodne z zasadami HACCP, który jest standardem obowiązującym we wszystkich zakładach pracy. Pozwoli to przeanalizować i usunąć zagrożenia punktów krytycznych już podczas nauki w szkole, dzięki czemu młodzież już na tym etapie kształcenia zawodowego nabierze właściwych nawyków ogólnego racjonalnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Odpowiedni układ funkcjonalny pomieszczeń i rozmieszczenie stanowisk czy dróg technologicznych to podstawa umiejętności zapewnienia właściwej higieny i organizacji pracy. Wyposażenie pracowni zgodnie ze standardami wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych znacznie poprawi skuteczność przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego.

Wskaźniki rezultatu;

Reasumując, liczna studentów/uczniów/kursantów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu wyniesie łącznie 458 osób.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk